Khen thưởng

Với nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong công tác kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người được sản xuất và lưu hành tại Tiền Giang, đơn vị đã có những bước tiến vượt bậc:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 cờ “đơn vị thi đua xuất sắc”: năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 và được tặng 3 Bằng khen.

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 3 Bằng khen: năm 2009, 2012 và 2013.

– Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2014, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, 2 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thành tựu

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng