Lịch sử hình thành

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Y tế, được thành lập theo Quyết định số: 1894/QĐ.UB ngày 03/ 7/1999 của UBND tỉnh Tiền Giang, và Quyết định số 2176/2000/QĐ-BYT ngày 18/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ngày 29/8/2006 Trung tâm được đổi tên theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND là Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở làm việc đặt tại 107 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Ban lãnh đạo Trung tâm qua các giai đoạn

 • Trần Thị Tuyết Trinh

      Giám đốc

      2023 -  hiện tại

 • Nguyễn Trung Lương

      Phó Giám đốc phụ trách

      2022 - 2023

 • Đinh Văn Trạch

      Giám đốc

      2007 - 2022

 • Phạm Thị Hữu Ái

     Quyền Giám đốc

      (4/2005- 8/2007)

 • Phạm Ngọc Anh

      Giám đốc

      2/1989- 3/2005

 • Đỗ Thị Liên

      Trưởng Trạm

      1978- 1/1989

Địa chỉ Trung tâm

107 Lê Lợi, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng