Cam kết chất lượng

Trung tâm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, các quy định pháp quy, quy định của cơ quan công nhận, quy định của Trung tâm, quy định của khách hàng để cung cấp kết quả thử nghiệm chính xác.

Đảm bảo kết quả thử nghiệm Chính xác, Kịp thời, Khách quan và Bảo mật là mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động thử nghiệm của Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm  cam kết:

  1. Xây dựng, thực hiện và duy trì, thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17025; Cung cấp nguồn lực để đảm bảo duy trì thực hiện hệ thống quản lý;
  2. Hướng tới chất lượng thử nghiệm của Trung tâm đáp ứng yêu cầu về kiểm soát chất lượng cho sản phẩm Thuốc trong địa bàn Tỉnh, hướng tới khách hàng sử dụng dịch vụ thử nghiệm, luôn lắng nghe ý kiến, góp ý của các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng thử nghiệm. Mọi khiếu nại của các bên liên quan và khách hàng sẽ được xem xét và giải quyết một cách thỏa đáng;
  3. Truyền đạt thông tin về hệ thống quản lý tới nhân viên, không gây bất kỳ áp lực nào cho nhân viên thử nghiệm. Đảm bảo khách quan trong hoạt động thử nghiệm
  4. Thực hiện thử nghiệm theo đúng các yêu cầu của Dược điển, Tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, qui định và Thường xuyên cập nhật mới các phương pháp để đáp ứng chất lượng thử nghiệm.
  5. Xem chất lượng, hiệu quả công việc là nhiệm vụ hàng đầu của Trung tâm, là tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhân viên.
  6. Luôn tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho nhân viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng