Các phép thử mà Trung tâm có năng lực thực hiện

Thuốc

Cảm quan (tính chất, mô tả,..).

* Định tính:

Phương pháp hóa học, phổ tử ngoại khả kiến, sắc ký lớp mỏng, HPLC.

* Định lượng:

Phương pháp quang học UV-VIS, đo thể tích, đo điện thế, HPLC.

* Phép thử Độ hòa tan.

* Thử giới hạn nhiễm khuẩn

Xác định độ đồng đều khối lượng.

Xác định độ rã.

Xác định pH.

Xác định độ mịn.

Dược liệu

Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu.

Xác định độ ẩm (phương pháp sấy).

Mỹ phẩm

Xác định pH.

Thử giới hạn nhiễm khuẩn.

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng