YÊU CẦU BÁO GIÁ Nguyên vật liệu, hóa chất

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Nguyên vật liệu, hóa chất

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, giá dự toán Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để thực hiện các phép thử đăng ký ISO/IEC 17025:2017 với nội dung cụ thể như sau:

 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Họ tên: Võ Minh Thắng

– Chức vụ: Nhân viên

– Số điện thoại: 0382875797

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:

– Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

– Nhận qua Email: [email protected] (file scan bản gốc có mộc và chữ ký)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

– Từ 08 giờ 00 ngày 08 tháng 07 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 21 tháng 07 năm 2024

– Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

– Bảng báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa

 

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.

Số lượng/Khối lượng

Đơn vị tính

          1           

Methanol HPLC (MeOH HPLC)

FISHER, chai 4L

10

chai

          2           

Ethanol absolute

FISHER hoặc tương đương, chai 2.5L

5

chai

          3           

Silver nitrate (AgNO3)

FISHER hoặc tương đương, chai 100g

1

chai

          4           

Ống chuẩn Na2S2O3 0,1N = Na2S2O3 0,1M

FISHER hoặc tương đương, tube ống/1L

1

tube

          5           

Ống chuẩn Iodine 0,1N (= I2 0,1N = I2 0,05M)

FISHER hoặc tương đương, tube amp/1L

1

tube

          6           

Acid acetic glacial 100%

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

          7           

Ethanol 70

VN, chai 1L

3

chai

          8           

Ethanol 90

VN, chai 1L

3

chai

          9           

Ethanol 96

VN, chai 1L

10

chai

        10         

Ống chuẩn HCl 0,1N

FISHER hoặc tương đương, ống/1L

5

ống

        11         

Ống chuẩn NaOH 0,1N

FISHER hoặc tương đương, ống/1L

5

ống

        12         

Dung dịch chuẩn pH 4

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

        13         

Dung dịch chuẩn pH 7

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

        14         

Dung dịch chuẩn pH 10

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

        15         

Na acetate 3H2O PA

FISHER hoặc tương đương, chai 500g

1

chai

        16         

KH2PO4

FISHER hoặc tương đương, chai 1Kg

1

chai

        17         

H3PO4 85%

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

        18         

HCl 37% PA

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

        19         

H2SO4 95 – 97%

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

        20         

HNO3

FISHER hoặc tương đương, chai 500ml

1

chai

        21         

H2O2 30%

FISHER hoặc tương đương, chai 1L

1

chai

        22         

KMnO4

FISHER hoặc tương đương, chai 250g

1

chai

        23         

Ammonium dihydrogen phosphate (NH4H2PO4)

FISHER hoặc tương đương, chai 500g

1

chai

        24         

KI

FISHER hoặc tương đương, chai 500g

1

chai

        25         

Peptone water (buffered)

FISHER hoặc tương đương, chai 500g

1

chai

        26         

TSB (Tryptic Soy Broth)

FISHER hoặc tương đương, chai 500g

1

chai

        27         

Trypticase soy agar (TSA)

FISHER hoặc tương đương, chai 500g

1

chai

        28         

Sabouraud dextrose agar

Himedia, chai 500g

1

chai

        29         

Iodine Sublimated

FISHER hoặc tương đương, chai 100g

1

chai

        30         

Dầu soi (Immersion oil)

FISHER hoặc tương đương, chai 100ml

1

chai

        31         

NaOH

FISHER hoặc tương đương, chai 1kg

1

chai

        32         

NaCl

FISHER hoặc tương đương, chai 1kg

1

chai

        33         

Acetonitrile HPLC

FISHER, chai 4L

10

chai

 

Công ty vui lòng cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 01 tháng kể từ hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các khoản điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng thanh toán.

5. Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế, lệ phí, và tất cả các chi phí (vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)…

Báo giá được đăng tải tại trang https://kiemnghiemtiengiang.vn

Trân trọng kính chào.

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng