Yêu cầu báo giá thiết bị y tế cho Nhu cầu mua sắm trang thiết bị cấp thiết trong năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Thiết bị thí nghiệm, thiết bị y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, giá dự toán cho Nhu cầu mua sắm trang thiết bị cấp thiết trong năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Họ tên: Võ Minh Thắng

– Chức vụ: Nhân viên

– Số điện thoại: 0382875797

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:

– Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

– Nhận qua Email: [email protected]

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

– Từ 08 giờ 00 ngày 11 tháng 03 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2024

– Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

– Bảng báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị

 

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.

Số lượng/Khối lượng

Đơn vị tính

1

Cân kỹ thuật 2 số lẻ

Mô tả cụ thể tại mục số 1 trong Bảng mô tả đính kèm theo

2

Chiếc

2

Cân phân tích 5 số lẻ

Mô tả cụ thể tại mục số 2 trong Bảng mô tả đính kèm theo

1

Chiếc

3

Lò nung

Mô tả cụ thể tại mục số 3 trong Bảng mô tả đính kèm theo

1

Chiếc

4

Tủ ủ 20 đến 25 ⁰C

Mô tả cụ thể tại mục số 4 trong Bảng mô tả đính kèm theo

1

Chiếc

Công ty vui lòng cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 01 tháng kể từ hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các khoản điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng thanh toán.

5. Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế, lệ phí, và tất cả các chi phí (vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)…

(Đính kèm Bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật).

Trân trọng kính chào

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng