Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Dịch vụ tư vấn đấu thầu

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Việt Nam

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm kính mời các công ty có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành chào giá cho nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Họ tên: Võ Minh Thắng

– Chức vụ: Nhân viên

– Số điện thoại: 0382875797

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:

– Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

– Nhận qua Email: [email protected]

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

– Từ 08 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2024

– Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

– Bảng báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Thông tin gói thầu mời tư vấn

– Tên gói thầu: Mua sắm các thiết bị y tế và linh kiện phục vụ cho công tác kiểm nghiệm và đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

– Giá gói thầu: 908.886.000 đ

– Bên mời thầu – Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

– Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2024.

– Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2024.

– Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Các dịch vụ đề nghị báo giá:

Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho các nội dung tư vấn như sau:

Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu: Mua sắm các thiết bị y tế và linh kiện phục vụ cho công tác kiểm nghiệm và đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm các thiết bị y tế và linh kiện phục vụ cho công tác kiểm nghiệm và đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

3. Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu:

– Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu (cụ thể: Mã ngành, nghề kinh doanh:  7020 – Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).

– Thành viên tham gia Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định theo pháp luật hiện hành về đấu thầu.

4. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

– Báo giá dịch vụ tư vấn.

– Hồ sơ năng lực của công ty.

– Hợp đồng tương tự đã thực hiện.

Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá và các đơn vị chào giá đảm bảo độc lập không liên quan đến nhau.

Trân trọng kính chào.

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng