Yêu cầu báo giá chất chuẩn dược điển Việt Nam

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chất chuẩn Dược điển Việt Nam V năm 2024

Kính gửi: Các nhà sản xuất và cung cấp

Căn cứ thông báo số 14/TB-VKN ngày 03/01/2024 của Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 02/01/2024, các loại chất chuẩn do Viện cung cấp sẽ do 2 đơn vị gồm công ty TNHH khoa học và công nghệ ATA và công ty TNHH sản xuất thương mại Nhựt Thanh phân phối. Nhằm tạo cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp Chất chuẩn Dược điển Việt Nam V do Viện kiểm nghiệm sản xuất phục vụ kiểm nghiệm năm 2024, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Họ tên: Võ Minh Thắng

– Chức vụ: Nhân viên

– Số điện thoại: 0382875797

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:

– Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

– Nhận qua Email: [email protected]

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

– Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 03 tháng 05 năm 2024

– Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

– Bảng báo giá phải có hiệu lực kể từ ngày báo giá đến hết ngày 31/12/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa

STT

Tên chất chuẩn

Số Lượng

Quy cách

1

Các chất chuẩn hóa học, chuẩn tạp chất, chất chuẩn chiết xuất từ dược liệu (Marker), chuẩn dược liệu do Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh sản xuất

1

Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

 

Công ty vui lòng cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 01 tuần.

4. Dự kiến về các khoản điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng thanh toán.

5. Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế, lệ phí, và tất cả các chi phí (vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)…

Trân trọng kính chào.

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng