Công khai Thủ tục hành chính nội bộ của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Thủ tục hành chính nội bộ về việc nghỉ hưu đối với viên chức

Powered By EmbedPress

 Thủ tục hành chính nội bộ về việc xin thôi việc đối với viên chức

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng