Tuyên truyền, vận động Công đoàn viên tham gia cuộc thi online  “Tìm hiểu kiến thức về Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm” lần thứ 1 (Năm 2024)

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-CĐYT ngày 4 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn y tế Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi online “Tìm hiểu kiến thức về Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm” lần thứ 1, năm 2024.

Ban chấp hành CĐCS lập kế hoạch Tuyên truyền, vận động Công đoàn viên tham gia cuộc thi online “Tìm hiểu kiến thức về Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm” lần thứ 1, năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
– Nâng cao kiến thức, thực hành về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động ngành y tế, triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam tại quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 do Thủ tướng Chính phủ phát động
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người bệnh và cộng đồng thay đổi nhận thức hành vi thực hành dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, từng bước thay đổi những thói quen không tốt về chế độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe.
2. Yêu cầu:
– Tuyên truyền, vận động đến toàn thể công đoàn viên của CĐCS tham gia cuộc thi.
– Đảm bảo 100% công đoàn viên tham gia tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm và tham gia thi online.
– Tổ chức tuyên truyền, vận động công đoàn viên tham gia cuộc thi nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả đảm bảo nội dung và mục đích đề ra.
II. NỘI DUNG CUỘC THI:
1. Nội dung:
– Tìm hiểu các kiến thức về Dinh dưỡng, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, các văn bản, tài liệu đã được ban hành của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế.; các nội dung trong cuốn Cẩm nang Hướng dẫn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm nâng cao sức khỏe.
– Nội dung cuộc thi được đưa lên phần mềm tại website: https://congdoanytevietnam.org.vn/.
– Nội dung cuộc thi: Kiến thức và kỹ năng thực hành dinh dưỡng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan về công tác An toàn vệ sinh thực phẩm nằm trong cuốn Cẩm nang Hướng dẫn dinh dưỡng và An toàn thực phẩm nâng cao sức khỏe, được đưa lên phần mềm cuộc thi để đoàn viên công đoàn và người lao động tìm hiểu. (đính kèm theo bộ câu hỏi)
2. Thời gian:
– Phát động cuộc thi: 14 giờ 00, ngày 07/3/2024
– Thời gian bắt đầu cuộc thi: 9 giờ 00, ngày 11/3/2024
– Kết thúc cuộc thi: 9 giờ 00 ngày 11/4/2024
– Trao giải dự kiến: từ ngày 01 – 10/5/2024
3. Hình thức thi: Online sử dụng trên website và ứng dụng điện thoại, máy tính.
– Đề thi được thiết kế gồm 3 phần:
Phần kiến thức về dinh dưỡng (12 câu hỏi), phần kiến thức về ATVSTP (05 câu hỏi), phần kiến thức về công đoàn (3 câu hỏi) và phần dự đoán số người tham dự cuộc thi (01 câu hỏi), tổng số 21 câu hỏi.
– Thời gian người tham gia trả lời câu hỏi: 15 phút
– Đề thi kiến thức được lấy ngẫu nhiên trong bộ câu hỏi đã được Ban tổ chức chuẩn bị trước gồm 65 câu hỏi kiến thức về Dinh dưỡng, 10 câu hỏi về ATVSTP, 10 câu hỏi về kiến thức về công đoàn và 01 câu đoán số người tham dự cuộc thi.
– Mỗi câu có 04 phương án trả lời, người dự thi chỉ được lựa chọn 01 (một) phương án trả lời đúng nhất.
4. Hình thức phát động cuộc thi tại CĐCS:
– Trực tiếp: phát động trong cuộc họp giao ban của Trung tâm
– Trực tuyến: đăng tải kế hoạch lên zalo, website của Trung tâm.

III. TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ CUỘC THI TẠI CĐCS:
– Phát động cuộc thi: ngày 12/3/2024 đính kèm tài liệu tham khảo (85 câu hỏi trắc nghiệm)
– Tổng hợp đáp án bộ câu hỏi để thống nhất thành bộ đáp án chung: ngày 20/3/2024
– Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 5/4/2024, mỗi công đoàn viên làm bài thi tại website https://congdoanytevietnam.org.vn/. Sau đó chụp kết quả thi gửi lên Zalo Trung tâm để BCH CĐCS tổng hợp và báo cáo theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
– Ban nữ công tham mưu, lập kế hoạch vận động, tuyên truyền và tổ chức thực hiện
– Vận động Công đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi
– Mỗi Công đoàn viên tự nghiên cứu bộ câu hỏi và tìm đáp án. Sau đó BCH tổng hợp lại thành bộ đáp án.
– BCH hỗ trợ các CĐV để đảm bảo cuộc thi diễn ra thuận lợi và đúng mục đích, yêu cầu.
– Báo cáo về CĐN Y tế trong báo cáo tháng 3 và tháng 4
Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, vận động Công đoàn viên tham gia cuộc thi online “Tìm hiểu kiến thức về Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm” lần thứ 1, năm 2024. Kính mong được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Chi bộ, Ban Giám đốc để BCH CĐCS tổ chức tốt Kế hoạch này./.

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng