Thông báo chào giá di dời (lần 2)

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dịch vụ vận chuyển 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu di dời Trung tâm;

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đã phát hành công văn số 184/TTKN-HCTH ngày 21/08/2023 về việc báo giá di dời trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ về trụ sở làm việc mới;

Để cập nhật, rà soát giá làm cơ sở lập dự toán cho gói thầu di dời Trung tâm đến cơ sở mới, Trung tâm mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển cung cấp báo giá cho nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

 1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Họ tên: Võ Minh Thắng

– Chức vụ: Nhân viên

 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:

– Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

– Nhận qua Email: [email protected]

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá

– Từ 08 giờ 00 ngày ngày 23 tháng 03 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2024

– Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét

 1. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

– Bảng báo giá phải có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024

 1. Nội dung yêu cầu báo giá
 2. Danh mục như sau

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

1

Di dời thiết bị thí nghiệm

a. Kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ thiết bị trước và sau khi di dời.

b. Tháo gỡ, đóng gói thiết bị trước khi di dời và lắp đặt thiết bị sau khi di dời.

c. Di dời thiết bị đến địa điểm mới.

d. Bảo trì thiết bị sau khi di dời.

e. Kiểm tra, chuẩn đoán hư hỏng xảy ra nếu có và đề ra phương án sửa chữa.

f. Hiệu chuẩn thiết bị sau khi di dời.

01

Gói

Di chuyển từ trụ sở hiện tại (Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đến trụ sở mới (Tòa nhà Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm soát bệnh tật (CDC) – xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Trong năm 2024

2

Di dời thiết bị văn phòng

a. Kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ thiết bị trước và sau khi di dời.

b. Tháo gỡ, đóng gói thiết bị trước khi di dời và lắp đặt thiết bị sau khi di dời.

c. Di dời thiết bị đến địa điểm mới.

d. Kiểm tra, chuẩn đoán hư hỏng xảy ra nếu có và đề ra phương án sửa chữa.

01

Gói

Công ty vui lòng cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

 1. Số lượng nêu trên chỉ thể hiện số lượng cho đơn giá hạng mục. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm kính mời các đơn vị có quan tâm đến khảo sát hạng mục (số lượng, chủng loại,…) thực hiện tại địa chỉ số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và báo giá các dịch vụ nêu trên. Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ các chi tiết: nội dung dịch vụ; ngày báo giá; ngày hiệu lực; điều kiện thanh toán.
 2. Giá chào là đồng Việt Nam và thực hiện dịch vụ tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đơn giá bao gồm cả thuế GTGT và tất cả các chi phí vật tư, nhân công, vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)…).
 3. Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu xảy ra sự cố do kỹ thuật thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường những thiệt hại do mình gây ra cho Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và các bên liên quan (nếu có). Nhà thầu thi công theo đúng yêu cầu và phương án của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm đã giao, đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, vật tư và tiến độ đã phê duyệt.

Trân trọng kính chào.

Tải về yêu cầu báo giá

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng