Thông báo chào giá di dời

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ di dời trang thiết bị phân tích, tài sản, công cụ, dụng cụ.

Căn cứ Kế hoạch di dời Trụ sở Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) từ trụ sở làm việc cũ (Địa chỉ: 107 Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) sang trụ sở làm việc mới (Địa chỉ: xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), Trung tâm có nhu cầu di dời trang thiết bị phân tích, tài sản, công cụ, dụng cụ của Trung tâm.

Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán di dời, trang thiết bị phân tích, tài sản, công cụ, dụng cụ, Trung tâm kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá cho Trung tâm, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

          – Giá chào thống nhất là tiền Đồng Việt Nam; giá chào là bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển từ trụ sở làm việc cũ sang trụ sở làm việc mới, chi phí lắp đặt, bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm tra vận hành và các chi phí liên quan khác (nếu có);

          – Báo giá phải ghi rõ quy trình vận chuyển, lắp đặt, bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm tra vận hành sau khi vận chuyển của từng loại trang thiết bị phân tích, tài sản, công cụ, dụng cụ chào giá;

          – Hiệu lực của báo giá tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá;

          – Báo giá phải có chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;

          – Báo giá được gửi về Phòng Hành chính- Tổng hợp, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang (Địa chỉ: 107 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) trước ngày 01/9/2023.

          Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Hành chính- Tổng hợp, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang theo số điện thoại 02733 872 380.

Chi tiết tại Trang web Sở Y tế Tiền Giang

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng